Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăDaniela SITAR-TĂUT

Data nașterii : 1972-11-07


Nu exista Manuscris _ _ Daniela SITAR-TĂUT

(n. 7 noiembrie 1972, Baia Mare, judeţul Maramureş). Eseist, critic literar. Licenţiată a Facultăţii de Litere din Baia Mare, specializarea română-franceză. Doctor în filologie al Universităţii de Vest, Timişoara (2006), cu teza Estetica donjuanismului. O analiză a fenomenului autohton.
A debutat în 2002 în revista Poesis. A colaborat cu studii, articole, cronici literare şi interviuri la revistele: Poesis, Viaţa Românească, Nord Literar, Feed-back, Mişcarea literară, Pages.litteraires.ro, Orizont, Cronica, Hyperion, Şcoala Maramureşeană, Familia română, Atitudini. reunite în volumulValori şi prezenţe conjuncturale. Cronici literare 2002-2008, I, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009.  Autoare a unei tetralogii exegetice referitoare la mitul seducătorului în literatura română şi în cea universală.
Lector de limba română la Universitatea Comenius - Bratislava (din 2010) şi redactor al revistei Nord literar.
 
Volume: Don Juan – Mitografia unui personaj(premiul pentru debut - critică literară, la Festivalul Internaţional „Frontiera Poesis”, septembrie, Satu Mare, 2003); Don Juan – O mitografie a seducţiei, 2004; Estetica donjuanismului. O analiză a fenomenului autohton, 2007; Avatarurile seducătorului. Ipostaze ale donjuanismului în literatura universală, 2007, (premiul al II-lea la Festivalul Naţional „Liviu Rebreanu”, Bistriţa, 2008);Valori şi prezenţe conjuncturale. Cronici literare 2002-2008, I, 2009; Interviuri, I, 2010; Exilul literar românesc – înainte şi după 1989, Univerzita Komenskévo v Bratislave (2011), editori: Jana Páleníková şi Daniela Sitar-Tăut; Zilele limbilor romanice II,  Univerzita Komenského v Bratislave (2012), editori: Jana Páleníková şi Daniela Sitar-Tăut; Dialoguri bratislăvene, volum colectiv, Daniela SITAR-TĂUT, Romana RÝDZA, Miroslav URAM, Michaela ĎURAČKOVÁ, Silvia STEINEROVÁ, cu o prefaţă de  Daniela Sitar-Tăut; Receptarea culturii romȃne ȋn Slovacia după 1989, Editura Risoprint, 2015, cu o prefaţă de Carmen Dărăbuş
.
 
A coordonat volumele colective Memorialistica închisorilor. Diasporă. Disidenţă şi Lyceum, 2009, precum şi revistele Kratos şi Universalis.
 
Membră a Uniunii Scriitorilor din România.

danielasitar@yahoo.fr; ellasitar@yahoo.fr;

 

 

,

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară