Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMaria PAL

Data nașterii : 1948-11-16


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Maria PAL

(pseudonimul Mariei Cîrdei-Martinescu; n. 16 noiembrie 1948, Boteşti/Neamţ). Poetă. Facultatea de Istorie-Filozofie a UBB Cluj (1974). Debut absolut în Ceahlăul - Condeie nemţene, nr. 105, 22 iunie 1968.

 

Volume: Nesomnul metaforei, 1999; Preludiu pentru tăceri, ediţie bilingvă, versiune engleză de Roxana Marcu, 2000; Străpuns de negăsire, 2000; Cuibul flăcărilor, 2000; Tristeţi nimbate, 2001; Între două bătăi de secundă, 2001; Măsura cenuşii, 2002; 50 de poeme, 2002; Ore de umbră, 2004; Dincolo, 2005; Măşti de opal, 2006; O carte răsfoită de timp, 2008; Cu lumina în palme, 2009; Cărări spre niciunde, 2010; Recviem, 2011; Pasărea greier sau pseudonimul unui poet, ediţie bilingvă, versiune franceză de Letiţia Ilea, 2012; Cheia, 2013.

 

 

 

Ediţii îngrijite: Memoria exilului românesc, Scrisori şi documente din arhiva Chiriachiţa şi Traian Popescu, 2002 (în colab. cu Ion Cristofor); Ion Caraion, Scrisori către Nicholas Catanoy, 2003.

 

Prezentă în volumele colective: Constantin Zărnescu, Brâncuşi şi Transilvania, 2001; Pr. Ioan Roman, Horia Muntenuş, Poezia părinţilor noştri, vol. I, 2002; Eugeniu Nistor, Iulian Boldea, Antologia poeţilor ardeleni contemporani, 2003; Molnos Lajos, Un pahar cu lumină. Poeţi contemporani clujeni /Pohárnyi fény. Koloszvári kortárs költők, 2005, Caietele Lucian Blaga, 2005-2010; Laurian Ante, O antologie a literaturii nemţene, 2006; Irina Petraş (coord.), Cuvinte. Almanah literar 2006; Ioan Ţepelea, Murmurul vocilor, Murmure des voix, Murmur of voices, 2007; Dan Brudaşcu, Voices of Contemporary Romanian Poets, 2007; Dan Brudaşcu, Voices of Contemporary Romanian Poets, Suwon, Koreea de Sud, 2008; Irina Petraş (coord.), Clujul din cuvinte, 2009.


* * *
E posibil ca în spatele acestor cărţi, apărute în avalanşă, să se afle ani buni de cizelări sau de meditaţii, poeta refuzându-şi poate vreme îndelungată exerciţiul riscant al publicităţii. Oricum, poetica din care se nasc aceste cărţi, pusă de Adrian Popescu, într-o succintă prefaţă, sub semnul suprarealismului… etern, ţine mai degrabă de rafinarea îndelungă a versului şi a tensiunii emoţionale, care ascunde sub masca cerebralităţii fervoarea unui imaginar prin care pulsează nelinişti,  îmblânzite angoase. (Mircea A. Diaconu, Convorbiri literare, nr. 3, 2003)
 
Poezia feminină nu are întotdeauna superbia mătăsurilor care vin din neant pentru a se aşeza peste lume într-o haină verbală. Ea are uneori naturaleţea şi simplitatea lucrurilor cu care te înfăţişezi atunci când mergi la spovedanie. Este curată fără să epateze şi învăluită într-o melancolie adâncă. Din cuvinte ies sensurile numai pe jumătate, cealaltă parte întregind-o cititorul într-o lectură visătoare. Aşa este cartea, splendid intitulată printr-un adverb ambiguu, Dincolo, a doamnei Maria Pal, apărută în 2005 la editura clujeană Casa Cărţii de Ştiinţă. Autoarea îşi trăieşte şi scrie poezia într-o discreţie aproape revoltătoare, ieşind rar, dar întotdeauna semnificativ, cu grupaje de versuri în câte o pagină de revistă, nu neapărat dintre cele din faţă.(Viorel Mureşan, Poesis, nr. 176-177, 2005)
 
Cumva în felul poetului „mut ca o lebădă”, Maria Pal preferă implicarea în mister şi nu bruscarea lui cu gesturi mundane. Planurile rămân ireconciliabile, între curgerea nepăsătoare a unui râu simbolic în spaţiul neclintit, închis (fără nici o uşă în preajmă care să promită ceva),se creează tensiunea static / dinamic, viu / mort, punctată de hohotul (unul singur) răzleţ şi dement al măştii. Cultivarea antinomiilor vine dintr-o viziune personală asupra elementelor esenţiale din plan ontic. Natura este întotdeauna prezentă în preajma eului poetic, dar neimplicarea directă a acestuia în ritmul ei este evidentă. Întotdeauna se alege ca intermediar un „tu” cu valoare generală, care include nu numai creatoarea, ci şi umanitatea în întregul ei. (Valeria Manta Tăicuţu, Luceafărul, nr. 43, 2006)

 

Membră a Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj. 

 

 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară