Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăVasile GOGEA

Data nașterii : 1953-08-07


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Vasile GOGEA

  (n. 7 august 1953, Sighetu Marmaţiei). Prozator, poet, eseist. Facultatea de Istorie-Filosofie a UBB, Cluj-Napoca (1979). Debut editorial în volumul colectiv Doisprezece prozatori, 1988.

Volume: Scene din viaţa lui Anselmus, roman, 1990; Fragmente salvate, 1996; Propoieziţii, versuri, 1998; Exerciţii de tragere cu puşca de soc, eseuri, 1998; (Re)citindu-l pe Eminescu. În umbra Timpului, eseu, 2000.; OftalMOFTologia sau Ochelarii lui Nenea Iancu, 2002; Logodnica mecanicului Gavrilov, 2002; Tratat despre înfrânt, 2004; Repere ale gîndirii româneşti, eseuri de filosofie românească (în colaborare cu Aurel Ion Brumaru), 2003; Încă propoieziţii, poezie, 2006;Voci în vacarm. Un dialog cu Monica Lovinescu şi Virgil Ierunca. interviu (cu o postfaţă de Liviu Antonesei), Editura Eikon, 2010; Mofteme, 2012.

 

A tradus (din limba franceză): Le Maramures - Maramureşul de Al. Filipaşcu, 2002.

Prezent în numeroase antologii şi volume colective.
 
* * *
 
„La antipodul spectaculosului poeziei "sociale", întemeiate pe o hiperbolă a eului agitat şi compact proclamativ, Vasile Gogea cultivă o discreţie fin persiflatoare, bizuită pe o comprimare lăuntrică, adică pe o litotă a eului moral. Laconismul îi traduce îndurerata modestie. Restrîngerea, economia sînt imperativele scriiturii d-sale.” (Gheorghe Grigurcu, în România literară, nr. 45, 2006)
 
 „Romanul (Scene din viaţa lui Anselmus) rămîne o operă excepţională. Altor autori, mai pricepuţi în a se autopromova sau mai norocoşi, le-ar fi fost de-ajuns pentru o notorietate zgomotoasă. Discretul, „marginalul” Vasile Gogea mai are nevoie de pledoarii critice. Anselmus îl sprijină majestuos, cu aerul său de capodoperă bizară, sumbră, grotescă. Evanghelie pe dos a unei lumi pe dos. Cutremurătoare.” (Ion Bogdan Lefter, în 7 postmoderni: Nedelciu, Crăciun, Muller, Petculescu, Gogea, Danilov, Ghiu,EdituraParalela 45, 2010)
 
 „Vasile Gogea e un personaj camilpetrescian coborît de pe scenă în stradă sau aşezat răbdător în faţa mesei de scris, cu unica tristă bucurie de a vedea idei. Fără idee, fără geometrie şi fără dramă teoretică, proza lui ar fi literă moartă, materie lingvistică îngheţată.”
(Gheorghe Crăciun, în Echinox, nr. 1, 1989)
 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj.

 

vasilegogea@yahoo.com

http://vasilegogea.wordpress.com/

 


Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară