Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăGh(eorghe) BOGDAN-DUICA

Data nașterii : 1934-09-21


Nu exista Manuscris _ _ Gh(eorghe) BOGDAN-DUICA
(21 decembrie 1865, Braşov - 21 septembrie 1934, Braşov). Critic si istoric literar.  Primul decan al Facultăţii de Litere şi Filosofie (1919) şi membru al Academiei Române din acelaşi an,  titularul cursului de Istoria literaturii române noi (moderne). Discipol şi continuator al lui T. Maiorescu în materie de critică culturală. 

Debutează în anul 1881, în Gazeta Transilvaniei şi colaborează la Tribuna, Convorbiri literare, România jună, Societatea de mâine, Şcoala modernă. Timp de un an, conduce Gazeta Bucovinei, iar în 1913, împreună cu Virgil Arion şi Vasile Pârvan, editează revista Românismul, care apără politica naţională a românilor ardeleni.

Volume: Despre Tiganiada lui Budai-Deleanu, 1902; Titu Liviu Maiorescu, 1921; Istoria literaturii române moderne. Întîii poeţi munteni (1923); Viaţa şi ideile lui Simion Bărnuţiu  (1924), Viaţa şi opera lui Gheorghe Lazăr (1924), Vasile Alecsandri, 1926; Ioan Barac, 1933; Eftimie Murgu (1937); Mihai Eminescu, 1981.  În anul 1925, primeşte Premiul Naţional de critică şi istorie literară.Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară