Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăLászlό Szilárd SZILVESZTER

Data nașterii : 1976-03-25


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Lászlό Szilárd SZILVESZTER

(n. 25 martie 1976, Tg.-Mureş) Istoric, critic literar. Univeritatea Babeş-Bolyai, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei – Facultatea de Litere (1999), Doctor în filologie (2008).
Debut absolut, istorie literară: 2004, revista Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. 
Volume publicate (titlul, genul, anul): „Festett az arcom nékem is…” Irónia a modern és posztmodern költészetben („Mascată-mi e faţa...” Ironia în lirica modernă şi postmodernă), studiu, Editura Mentor, Tg.-Mureş, 2009; Az irónia nyelve a két világháború közötti magyar lírában (Limbajul ironiei în lirica maghiară interbelică), monografie, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2012; Értékválság és értékváltás… Szemelvények az elmúlt száz év magyar költészetéből (Între criză și schimbare. Aspectele liricii maghiare din ultimul secol), studii, eseuri literare, Editura Presa Universitară Clujeană – UArt-Press, Cluj –Tg.-Mureș, 2013; Félúton Ég és Föld között. Identitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában (La distanță egală între Cer și Pământ. Aspectele identității în lirica transilvăneană după al doilea război mondial), monografie, Editura: MMA MMKI – L Harmattan, Budapest, 2016.
Premii importante: "Az irodalomtanítás öröméért" Premiul I, UBB, Catedra de Limba şi Literatura Maghiară (2005),  „Schöpflin Aladár”, Ministerul Culturii şi al Patrimoniului Naţional, Ungaria (2005), Apáczai díj – elismerő oklevél, Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare din România (2008), Administrația Fondului Cultural Național (2012), Academia Maghiară de Arte, Ungaria (2014).
Referințe critice: peste 30 de referinţe critice, citări.

szilveszter.laszlo@ubbcluj.ro,

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară