Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIon TALOŞ

Data nașterii : 1934-06-22


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Ion TALOŞ

(n. 22 iunie 1934, în Prodăneşti, judeţul Sălaj).

Şcoala Normală din Cluj (1945-1952), Facultatea de Filologie a Universităţii din Cluj (1953-1957).
În anul 1957 este angajat la colectivul de folclor al Institutului de Lingvistică din Cluj.
Lucrează la alcătuirea Bibliografiei folclorice româneşti (1891-1918), devenind, mai tîrziu, colaborator pentru România la Internationale Volkskundlische Bibliographie, Bonn (1979-1984). Bursier al Fundaţiei Humboldt la Deutsches Volksliedarchiv din Freiburg im Breisgau (1966-1967; 1970-1971). Secretar ştiinţific al Centrului de Ştiinţe Sociale al Filialei Cluj a Academiei Române (1968). Şeful Secţiei de etnografie şi folclor din cadrul aceluiaşi centru (1969-1985).
Doctor în filologie al Universităţii din Bucureşti, conducător prof. dr. doc. Mihai Pop (1970).
Lector de limba şi literatura română la Universitatea din Köln (1978-1983).
Profesor asociat şi apoi definitiv la Universitatea din Köln (din 1985). Doctor docent (Privatdozent) şi profesor la Facultatea de Filosofie a Universităţii din Köln (din 1993). Profesor invitat al Facultăţii de Studii Europene, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca (2001-2004).

Volume: Meşterul Manole. Contribuţie la studiul unei teme de folclor european, vol. I-II, 1973; 1997; Gîndirea magico-religioasă la români, 2001; Petit dictionnaire de mythologie populaire roumaine. Traduit par Anneliese et Claude Lecouteux, Grenoble, 2002; „Cununia fraţilor” şi „Nunta Soarelui” sau incestul zădărnicit în folclorul românesc şi universal. Studiu monografic şi corpus de texte (Editura Enciclopedică Bucureşti).
 
Ediţii: Ion Muşlea, Cercetări etnografice şi de folclor, vol. I-II, Bucureşti, Minerva, 1971, 1972; Arthur und Albert Schott, Rumänische Volkserzählungen aus dem Banat. Märchen, Schwänke, Sagen, Bucureşti, Kriterion, 1971 (în colaborare); Demetriu Boer, Mircea Vasile Stănescu Arădanul, Ştefan Cacoveanu, Poveşti din Transilvania, 1975 (în colaborare); Alexiu Viciu, Flori de cîmp. Doine, strigături, bocete, balade, Cluj-Napoca, Dacia, 1976 (în colaborare); Pauline Schullerus, Rumänische Volksmärchen aus dem mittleren Harbachtal, 1977 (în colaborare).
 
Ediţii şi traduceri: Lucian Blaga, Antologie de poezie populară. Volksdichtung. Eine Anthologie, Bucureşti, 1995 (în colaborare); Romanische Volksmärchen (sub tipar); Inzesterzählungen aus alter Welt (sub tipar).
 
Peste 150 de studii şi articole în periodice: „Revista de Etnografie şi Folclor” (Bucureşti), „Anuarul Muzeului Etnografic al Transilvaniei” (Cluj), „Fabula” (Göttingen), „Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară” (Iaşi), „Cahiers roumains d’études littéraires” (Bucureşti), „Anuarul de Folclor” (Cluj), „Schweizerisches Archiv für Vokskunde” (Heft), „Folclor Literar” (Timişoara), „Jahrbuch für Volksliedforschung” (Freiburg), „Der Donauraum” (Viena), „Nyelv-eš-irodalomtudomanyi közlemenyek”, „Romanistisches Jahrbuch”, „Limbă şi Literatură”, „România Literară”, „Steaua”, „Vatra” etc.
 
Colaborări la lucrări internaţionale: Enzyklopädie des Märchens, editată de Kurt Ranke şi Rolf Wilh. Brednich; The Encyclopedia of Religion, editată de Mircea Eliade; Märchen und Märchenforschung in Europa. Ein Handbuch, editat de Dieter Röth şi Walter Kahn.
 
Membru în Societăţi ştiinţifice internaţionale: Société Internationale d’Ethnographie et Folklore (Paris); Kommission für Volksdichtung (Freiburg-Edinburgh); Deutsche Gesellschaft für Volkskunde (Göttingen); International Society for Folk Narrative Research (SUA).
 
Membru USR.

iontalos@gmail.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară