Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMonica GROSU

Data nașterii : 1976-10-06


Nu exista Manuscris _ _ Monica GROSU
 (n. 6 octombrie 1976) este absolventă a Facultăţii de Litere, Filosofie şi Istorie, specializarea română-engleză, din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara (2000). Masterat Literatura română şi intertextualitate, Facultatea de Litere, Filosofie şi Istorie, Universitatea de Vest din Timişoara (2002). Doctor în Filologie al Universităţii 1 Decembrie 1918 Alba-Iulia. A publicat articole, eseuri şi cronici literare în reviste precum: Discobolul, Oglinda literară”, Gând românesc, Portal Măiastra, Informaţia de Alba, Cetatea Culturală, Sebeşul, Polemika, Unirea, Monitorul cultural (on-line), Tânărul scriitor (on-line), Viaţa românească.

Volume: Petru Comarnescu, un neliniştit în secolul său. Studiu monografic, 2009 (câştigătoare a Concursului de debut al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor, nr. 8)* * *
 
Constantin Noica, cărturari ai baricadei anticomuniste, dar şi a unor implicări politice încă insuficient lămurite.  Cartea Monicăi Grosu este inaugurată, aşa cum se cuvine unei cercetări necesare, cu  biografia lui Petru Comarnescu. O viaţă în beneficiul culturiinumeşte, fără fantazii artiste, devenirea unui cărturar ale cărui merite nu au fost îndeajuns subliniate. Şi a cărui biografie a stat fie  sub tirul atacurilor jurnalistice, fie a tabuizărilor protectoare. Sunt multe pagini necesare, unele inedite, extrase din arhive, jurnale, corespondenţă […] Excelente capitolele despre criticul de artă, despre pledoariile pentru Brâncuşi şi locul lui în secolul XX al artelor. În concluziile lucrării, autoarea găseşte tonul nimerit pentru a atrage atenţia asupra unei personalităţi esenţiale din cultura română a secolului XX. Irina Petraş se poate felicita încă o dată pentru iniţiativele sale editoriale. Colecţia Debut („Biblioteca tânărului scriitor”)începe frumos.” (Cornel Ungureanu, în ,,Luceafărul de dimineaţă’’, XVI, 2009, nr. 4 (4 martie), p. 3.)
 
,,După cum sunt convins că nu putem avea imaginea confruntărilor legate de specificul naţional dacă exceptăm contribuţiile lui Petru Comarnescu, chiar şi a celor mai juvenile, despre care autoarea monografiei vorbeşte pe larg, citându-l pe neuitatul nostru prieten Z. Ornea. Aici aş vrea să arăt că Monica Grosu şi-a alcătuit monografia pe fundamente ştiinţifice, folosind cu rigoare şi spirit critic, practic tot ce s-a scris viabil despre Petru Comarnescu. Nu a „uitat” contribuţiile precedente la înţelegerea omului şi operei, cum se întâmplă nu o dată acum, fie din motive conjuncturale, fie din pricina unei dezgustătoare laşităţi.”(Valeriu Râpeanu, în ,,Clipa’’, II, 2009, nr. 6 (mai), p. 22.)
 

 
 
 
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară