Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăAdriana TEODORESCU

Data nașterii : 1982-12-09


Nu exista Manuscris _ _ Adriana TEODORESCU
Adriana Georgia Teodorescu (n. 9 decembrie 1982, Alba Iulia) este absolventă a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, Facultatea de Litere, specializarea română-franceză. Lucrarea de licenţă: Carnavalul în opera literară caragialiană sau despre posibilităţile peştilor de a zbura (coord.: prof. univ. dr. V. Fanache).
Masterat Istoria imaginilor, istoria ideilor, la aceeaşi facultate. Lucrarea de dizertaţie: Două feluri de a aştepta viermii – sinucidere incompletă în Oblomov şi Străinul (coord.: prof. univ. dr. Ştefan Borbely).
Doctorandă la Universitatea Babeş-Bolyai cu teza: Poetica morţii ca principiu dialogic în opera lui Camus şi a lui Sartre (coord.: prof. univ. dr. Ştefan Borbely). A colaborat cu studii şi eseuri la periodicele: Discobolul, Dorul, Observator-München, Galateea, Evrika, Apostrof, Verso etc.

Marele premiu pentru creaţie literară şi premiul revistei Discobolul, Festivalul internaţional Lucian Blaga 2007, ediţia XXVII. Marele premiu la Festivalul naţional de literatură “Vasile Lucaciu”, Cicârlău, 27-28 noiembrie, 2010; Marele premiu Tradem la Concursul naţional de poezie Traian Demetrescu, Craiova, 23-24 octombrie, 2010; Premiul Editurii Alfa (Iaşi) şi al Revistei Verso la Concursul naţional de poezie şi interpretare critică a operei eminesciene Porni Luceafărul… 2010
 
Volume: Carnavalul în opera literară caragialianăsau despre posibilităţile peştilor de a zbura, 2009 (câştigătoare a Concursului de debut al Filialei Cluj a USR, Colecţia Biblioteca tânărului scriitor nr. 11)

Volume colective: Cele 4 dimensiuni ale feminităţii româneşti (coord. Monica Tatoiu), 2010; Invitaţie la vers (antologie), 2010 (coord. Irina Petraş); Caietele de poezie Lucian Blaga, 2010.
 
* * *

Adriana Teodorescu se apropie de tematismul existenţial al lui Maurice Blanchot – pe care-l şi citează – îi plac concreteţurile, e atrasă de materialitatea literaturii, scriind cu o efervescenţă imaginativă preluată parcă din Jean-Pierre Richard, cu o deschidere spre poezie care-i trădează şi preocupările în respectiva direcţie.  (Ştefan Borbély, Două debuturi clujene, în Contemporanul, nr.12, 2009)
 
Adriana Teodorescu propune un demers mai apropiat de critical fiction decât de interpretările tradiţionale. Arsenalul bibliografic dovedeşte că autoarea realizează cu adevărat muncă de creaţie. Opera caragialiană este indiscutabil „trăită”. Lucrarea nu abandonează rigoarea ştiinţifică, dar o plasează pe un eşafodaj complex şi personalizat. Privirea este din interiorul textului – un veritabil „înot” prin „carnea” acestuia. Tonul este, prin urmare, departe de a fi impersonal dar, fapt remarcabil, textul are numai de câştigat dintr-o asemenea abordare.  (Alexandru Ciocan, în Discobolul, nr. apr-mai-iunie
2010)
 
adriana.teodorescu@gmail.com
http://adrianateodorescu.wordpress.com/
 
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară