Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăVirgiliu FLOREA

Data nașterii : 1941-02-13


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Virgiliu FLOREA

( 13 februarie 1941, Pogăceaua /Mureş - 7 august 2019, Cluj-Napoca). Virgiliu FLOREA(15 februarie 1941, Pogăceaua /Mureş – 7 august 2019, Cluj-Napoca). Folclorist, istoric literar. Facultatea de Filologie a UBB Cluj (1964). Doctorat 1974. Debut absolut în Revista de etnografie şi folclor, 1967.
Volume: Folclorişti ardeleni. Colecţii inedite de folclor, 1994; Folcloristul Enea Hodoş 50 de ani de la moarte, 1995; Prieteni români ai lui M. Gaster. Cercul Junimii bucureştene, 1997; Din trecutul folcloristicii româneşti, 2001; M.Gaster & Agnes Murgoci – avocaţi în Marea Britanie ai culturii populare româneşti – Advocates în Great Britain of Romanian Culture, 2003; Scriitori români în arhiva M. Gaster de la Londra, 2 vol., 2007; Izvoarele răscoalei lui Horea. Seria B. Izvoare narative. Vol. V. Cronici în versuri. Folclor, 2007 (în colaborare cu Nicolae Edroiu, Ladislau Gyémánt şi Ion Taloş); Dr. M. Gaster, omul şi opera. Reconstituiri biobibliografice, 2008; Din istoria unei capodopere: Chrestomatie română de M. Gaster. Cu 132 de documente inedite, 2010 (în colaborare cu Elena Cernea); Un cărturar german, I.C. Hintz-Hinţescu, folclorist şi literat român, 2011. A colaborat periodicele: „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, „Steaua”, „Tribuna”, „Mioriţa” (SUA), „Memoriile Secţiei de Ştiinţe Filologice, Literatură şi Arte a Academiei Române”, „Ramuri”, „Pagini bucovinene” (Supliment la „Convorbiri literare”), „Manuscriptum”, „Jurnal literar”, „Studia Judaica”, „Adevărul literar şi artistic”, „Academica”, „Cetatea culturală”, „Studii literare”, „Familia română”.
Ediţii: M. Gaster în corespondenţă, prefaţa editorului, Bucureşti, 1985; Romulus Felea, Avram Iancu în tradiţia orală a moţilor,prefaţă de Ştefan Pascu, Cluj-Napoca, 1992 (în colaborare cu Ioan Felea); Poezii poporale din Câmpie, prefaţă de Oliv Mircea, introducerea editorului, Bistriţa, 1993.

***
 
În timpul cât s-a aflat la Londra şi Cambridge, F[lorea] a cercetat, cu acribia care îl caracterizează, zecile de mii de scrisori, trimise şi primite de M. Gaster, din care avea să publice, în periodice,mai multe seturi, scriind numeroase articole, o parte din ele adunate şi în volume. M. Gaster în corespondenţă (1985) cuprinde schimbul epistolar cu N. Cartojan, Lazăr Şăineanu şi Nicolae Titulescu, iar Prieteni români ai lui M. Gaster (1997), carte cu un amplu aparat de note, aduce preţioase mărturii privind relaţiile marelui învăţat cu scriitori pe care i-a cunoscut la seratele bucureştene ale Junimii: Titu Maiorescu, Iacob Negruzzi, Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, I.L. Caragiale, Ioan Slavici. (Iordan Datcu)
Ediţia lui Virgiliu Florea [M. Gaster în corespondenţă], o spun din capul locului, e remarcabilă. [...] Valoarea ediţiei nu trebuie căutată numai în interesul deosebit al scrisorilor, ci şi în notele ample, cu largi citate din memoriile inedite ale savantului care, adesea, întregesc lămuritor epistolele sau le corectează politicos. (Z. Ornea)
„Un material total inedit şi impecabil editat filologic este oferit de volumul M. Gaster în corespondenţă. Ediţie îngrijită, prefaţă, note şi indice de Virgiliu Florea (Bucureşti, Ed. Minerva, 1985, 200 p.) [...] Ediţia interesează nu numai pe folclorişti şi istoricii relaţiilor literare internaţionale, ci şi pe comparatişti şi istoricii ideilor literare, deoarece capitolul cel mai important al volumului, corespondenţa dintre Moses Gaster şi Lazăr Şăineanu, este plin de consideraţii de metodă şi de reflexii despre literatura populară.” (Adrian Marino)

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară