Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMagda WÄCHTER

Data nașterii : 1968-12-12


Nu exista Manuscris _ _ Magda WÄCHTER
Magda Wächter (n.12 decembrie 1968,Sibiu)
cercetător ştiinţific la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară Sextil Puscariu din Cluj-Napoca, din anul 1997 
Facultatea de Litere a Universităţii Babeş-Bolyai Cluj-Napoca, sectia engleză-română, 1992; Facultatea de Istorie si Filosofie a aceleiasi universităţi, secţia Filosofie, 2000.
Doctor Magna cum laude al Universităţii din Bucureşti, specialitatea Literatură română, cu o teză despre A.E. Baconsky, coord. Acad. prof. Eugen Simion, 2006.

Studii si articole în Tribuna, Vatra, Steaua, Contemporanul

Traduceri în şi din limba engleză.

Coautoare la Dicţionarul General al Literaturii Române, Bucuresti, 2004 (vol.I - VII)
si la Dictionarul Cronologic al romanului tradus în România de la origini până în 1989, Editura Academiei, 2005

Volume:  A.E. Baconsky. Scriitorul şi măştile, Cluj-Napoca, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2007. Colecţia de  debut - Biblioteca tânărului scriitor - a Uniunii Scriitorilor din Cluj-Napoca.

* * *


A.E.Baconsky. Scriitorul şi măştile este o lucrare eminentă, un studiu atent, competent, cu multe date noi despre debutul lui A.E.Baconsky.[…]Remarc buna calitate a analizei, limbajul fluent şi expresiv, în fine, amploarea cercetării şi informaţiei istorico-literare” (Eugen Simion)
 
„Monografia Baconsky, prezentată de Magda Wächter ca teză de doctorat, e, după estimarea mea, o realizare deosebită, şi nu doar la nivelul superior al lucrărilor de abilitare academică, ci în întregul context al criticii şi istoriei literare româneşti.[…]Prin întregul cuprins, studiul relevă o personalitate critică de primă clasă, în care spiritul ştiinţific şi talentul literar fac un tot inseparabil” (Dumitru Micu)
 
„Monografia A.E.Baconsky este rezultatul unei cercetări temeinice şi al unui simţ critic autentic, susţinut şi de o judicioasă plasare deontologică faţă de obiectul cercetării. Studiul desenează în linii ferme profilul personalităţii şi al operei în toate compartimentele sale, distribuind accente credibile şi promovând puncte de vedere exegetice valabile, nu o dată de o remarcabilă fineţe ideatică şi stilistică” (Nicolae Mecu)
 
„Scris cu talent, adoptând un discurs aidoma cercurilor acvatice infinitezimale stârnite de întâlnirea violentă cu un obiect greu, cu o fluenţă a limbajului artistic cuceritoare, volumul are o foarte bună distribuţie a liniilor de forţă convergente” (Dania-Ariana Moisa, în Ramuri, nr.8/2008)
 

magdawachter@yahoo.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară