Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăIulia MICU

Data nașterii : 1981-10-00


Nu exista Manuscris _ _ Iulia MICU
(n. octombrie 1981, Alba Iulia) este eseist şi critic literar. A absolvit Facultatea de Litere Babeş-Bolyai din Cluj (2004) şi masteratul Istoria Ideilor-Istoria Imaginilor (2005). Din 2005, doctorand al catedrei de Literatură comparată al UBB cu o teză despre artistul şi moartea în imaginarul secolului XX. În 2009, beneficiază de o bursă de cercetare în Elveţia, la Universitatea din Fribourg.
 
A publicat studii, eseuri şi cronici literare în Tribuna, Steaua, Caiete Echinox, Studii literare, Contemporanul, Caiete critice, Vatra etc.
A participat la  volume colective (Caietele Lucian Blaga, Sibiu, 2003; Literatura tânără, Cluj, 2007; Caietele tânărului scriitor, Cluj,2007; Antologia colocviului tinerilor scriitori, Iaşi, 2008; Oraşul şi literatura, Bucureşti,2008; Identitatea românească în context european. Coordonate istorice şi culturale, Cluj, 2009). Membru al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România.
A publicat volumul Thomas Mann. Istoria unei partituri literare, Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2007 (volum câştigător al Concursului de debut al Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România).

* * *
 
150 de pagini, de densitate extremă a ideilor, însă, „prietenoase” stilistic, dat fiind că tânăra autoare are deja darul îmblânzirii conceptelor, pagini distribuite, oarecum tot în spirit muzical [...]. Un debut remarcabil, pentru care tânăra autoare merită toate laudele.” (Liviu Antonesei, în „Timpul”, nr. 110/2, februarie 2008)
 
„Cartea Iuliei Micu reprezintă, pe de o parte, o remarcabilă analiză a modului în care preocuparea pentru muzică estetizează thanatic frenezia culturală decadentă trăită de postromantici în prima jumătate a veacului trecut şi, pe de alta, o foarte bună abordare a lui Thomas Mann din chiar perspectiva din care el şi-ar fi dorit dintotdeauna să fie decriptat, şi anume aceea a thanatologiei compoziţionale, simfonice.” (Ştefan Borbély)
 
Thomas Mann. Istoria unei partituri literareîşi propune să abordeze opera scriitorului german din perspectiva legăturii sale profunde cu muzica lui Wagner, demers ambiţios, bazat pe recursul la filosofie, la studiul mentalităţilor sau la comparaţia cu artele plastice.” (Bianca Burţa-Cernat, în „Bucureştiul cultural”, nr. 2 (931), 8-14 ianuarie 2008)
 
„Bogăţia interpretărilor expuse, proaspătul mod de abordare şi dovedirea unui bagaj de cunoştinţe consistent, deschid cititorului căi noi de interpretare şi-l invită la incursiunea individuală pe rând prin fiecare dintre aceste portiţe.”(Ana-Maria Tăut, în „Steaua”, nr. 1, 2008)
 
 
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară