Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăAdrian TUDURACHI

Data nașterii : 1974-12-25


Click aici pentru a vizualiza Manuscrisul - Adrian TUDURACHI

 

(n. 25 decembrie 1974, Cluj-Napoca). Critic şi istoric literar. Facultatea de Litere a UBB Cluj (1997). Masterat la Cluj cu dizertaţia Poetica lui E. Lovinescu (1998) şi la Geneva (2002). Doctorat magna cum laude cu teza Poetica lui Mihail Dragomirescu, 2005.

Prezent în volumul colectiv Eminescu – poet naţional român, 2001 (coord. Ioana Bot). Îngrijeşte, alături de Ioana Bot, ediţia Ioana Em. Petrescu, Studii de literatură română şi comparată, 2005. Câştigător al Concursului de debut al Uniunii Scriitorilor din România Filiala Cluj, 2006.Volum: Destinul precar al ideilor literare, Cluj, Limes, 2006, 157p.Premiul de debut în Teorie literară al Asociaţiei de Literatură Generală şi Comparată din România. Nominalizat la premiul de Critică/Eseu/Teorie literară al revistei Observator cultural.
Indexat în The Year's work in Modern Language Studies, Volume 68 (2006) 2008, p. 611.

* * *
 
"Cred că Adrian Tudurachi se dovedeşte un foarte bun teoretician al actului critic, analizat în cele mai mici detalii prin exemplul lui Mihail Dragomirescu. Pe exeget nu îl interesează sistemul estetic, ci articulaţiile lui genuine. Nu ideologia critică normativă, ci producţia conceptuală, adecvarea, vulnerabilităţile, instabilităţile, glisările spre echivalările metaforice ale discursului critic teoretizant. Domeniile în care se înscriu explorările lui metodice sunt subsumabile în principal esteticii şi teoriei literare, dar îşi adjudecă şi spaţiile complementare din comparatism şi critica ideilor literare". (Ion Simuţ, Impasul lui Mihail Dragomirescu, in România literară, Nr. 44/ 3 noiembrie 2006)
 
"Situat in zona criticii ideilor literare..., volumul de faţă se află la ani lumină distanţă de critica leneşă a tinerilor cronicari de zgomot şi advertising. Cu care de altfel nici nu concurează, „înscris“ fiind la altă categorie. Chiar dacă audienţa îi va fi inevitabil limitată la cercul strîmt al cunoscătorilor în materie, soliditatea formaţiei, acurateţea conceptuală, eleganţa dicţiunii, fineţea şi maturitatea reflecţiei, în fine – curajul de a asuma problemele-limita ale disciplinei îi pot asigura lui Adrian Tudurachi un loc sigur în elita teoreticienilor noştri literari. Cu condiţia să continue la (cel puţin) acelaşi nivel". (Paul Cernat, Eşecul fecund al lui Mihail Dragomirescu, in Observator cultural, Nr. 102 / 15-21 februarie 2007)
 

(aditudurachi@yahoo.com).

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară