Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăVasile SAV

Data nașterii : 1949-11-27


Nu exista Manuscris _ _ Vasile SAV
(27 noiembrie 1949, Soimuş/Sălaj - 3 septembrie 2003, Cluj-Napoca). Poet şi traducător. Facultatea de Filologie a UBB Cluj, sectia română-latină (1972).
Debutul absolut: Echinox, octombrie 1969
 
Debutul editorial: Alpha (vol. colectiv), Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984
 
Volume:  Elogii, 1986; Solilocvii, 1989; Catulliene, 2002
 
Traduceri din literatura universală: Tibul, Elegii: Albius Tibullus şi autorii Corpusului tibulian, Ed. Univers, Buc., 1988; Properţiu, Elegii: SextiPropertii Opera Omnia,Ed. Univers, Buc., 1992; Montri Umavijani,Călătorii prin tranziţii (în colaborare cu Lucia Sav), Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 1997; Sf. Augustin, De Musica (Despre muzică), Ed. Univers, Buc., 2000; S.Aurelii Augustini Opera Omnia:I. Enchiridion, Despre credinţă şi Crez, Despre Crez, către catechumeni; Sf. Augustin II: De libero arbitrio – Liberul arbitru;Sf. AugustinIII: De Musica – Despre muzică; Sf. AugustinIV: Contra Academicos - Contra academicilor; De ordineDespre ordine;  De quantitate animae  - Despre cantitatea sufletului; Sf. AugustinV: Soliloquia – Solilocvii; De natura boni – Despre natura binelui; De agonechristiano – Despre lupta creştină; Sf. Augustin VI: De magistro – Despre magistru; De beata vitaDespre viaţa fericită;De immortalitate animaeDespre nemurirea sufletului (şase volume, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2002)
 
Premii: Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Properţiu, Elegii 1992; Premiulpentru traducere laSalonul Naţional de Carte, Cluj-Napoca, 1992; Premiul Filialei Cluj a UniuniiScriitorilor pentru Sf. Augustin, De Musica, 2000. Premiul “Andrei Bantaş” pentru Traduceri al Uniunii ScriitorilordinRomânia, pentru Sf. Augustin De Musica, 2000. Premiul Uniunii Scriitorilor pentru Sfântul Augustin (şase volume din Opera Omnia), 2002

* * *

„Erudiţia de latinist şi verva amintesc de «Ţiganiada» lui I. Budai-Deleanu, dar Vasile Sav are, în plus, umorul, ironia şi simţul polemic-deconstructiv al postmodernilor. O lucrare poetică de mare originalitate, unde cultura clasică şi simţul contemporaneităţii fuzionează în versuri memorabile, o excepţională epopee a timpului nostru.” (Adrian Popescu, text coperta a 4-alaCatulliene, 2002)
 
„O carte singulară, deopotrivă bufă şi patetică, pamfletară şi encomiastică, epigramatică şi substanţial lirică. Sub uimitoarea performanţă de natură ludică a discursului, pulsează mânii întunecate împotriva unor defecte profesionale şi morale ale unor scriitori şi politicieni, dar şi sentimentul unui patriotism originar. Recursul la mitologie şi la modele poetice consacrate, mai mult sau mai puţin parodic, amestecul de injurie groasă - de subtile imagini idilice sau de consistente filosofeme -, toate participă la configurarea unei distopii umoristice şi totodată grave.” (Petru Poantă, text coperta a 4-a, la Catulliene, 2002)
 
„Cu Vasile Sav, avem privilegiul de a fi contemporani  cu ultimul învăţat al Şcolii Ardelene. De 300 de ani aceasta ne arată numai o direcţie: spre Occident, spre latinitate.” (Ion  PAPUC , text coperta a 4-a, laCatulliene, 2002) 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară