Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMircea CURTICEANU

Data nașterii : 1931-04-11


Nu exista Manuscris _ _ Mircea CURTICEANU
CURTICEANU, MIRCEA (11 apr. 1931, Timişoara – 16 mai 1996, Cluj-Napoca) Istoric literar, cercetător. Licenţiat în filologie (1954). Lector la Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Filologie. A predat cursuri de literatură română interbelică, cursuri speciale de introducere în filologie, în specialitatea bibliologie, formând generaţii întregi în domeniu. Interesul pentru cercetarea presei ardelene se datorează exemplului profesorilor săi: Dimitrie Popovici, Ion Breazu, Iosif Pervain, Mircea Zaciu ş.a;

Volume: De amicitia. Corespondenta Ion Breazu - Lucian Blaga, 1995; - Studii si documente literare, 2002.

Ediţii îngrijite: Ion Breazu. Studii de literatură română şi comparată.Ediţie îngrijită, bibliografie şi indice de nume de Mircea Curticeanu. Vol. I. Cluj: Editura Dacia, 1970; vol. II, 1973; Lucian Blaga – Ion Breazu. De amicitia. Corespondenţă. Addenda: Ion Breazu. Note de jurnal. Carte gândită şi alcătuită de Mircea Curticeanu. Cluj-Napoca: Editura Biblioteca Apostrof, 1995;
 
Studii şi comunicări (selectiv): Eugen Lovinescu – inedit. 9 scrisori către Bogdan Amaru. În: „Echinox”, I, 1969, aug.-sept., nr. 7-8, p. 8-9; Sextil Puşcariu – inedit. O scrisoare către Ion Breazu. În: „Echinox”, I, 1969, oct., nr. 9, p. 17; Ion Breazu şi scriitorii „Tribunei” sibiene. În: „Tribuna”, XIV, 1970, febr., nr. 8, p. 7; Ion Bianu – inedit. În: „Echinox”, II, 1970, mart., nr. 3, p. 11; Nicolae Iorga – inedit. O scrisoare către Ion Breazu. În: „Echinox”, II, 1970, mai, nr. 5, p. 10; Emanoil Bucuţa – inedit. 4 scrisori către Ion Breazu. În: „Tribuna”, XIV, 1970, 1 oct., nr. 40, p. 14; Contribuţie la istoricul revistei „Viaţa românească”. Un dialog epistolar inedit între C. Stere şi D. Voinov. În: „Echinox”, II, 1970, dec., nr. 12, p. 14; Octavian C. Tăslăuanu – inedit. 5 scrisori către Nicolae Drăganu. În: „Echinox”, III, 1971, ian.-febr., nr. 1-2, p. 30; Octavian Goga şi „Ţara noastră” – contribuţii documentare. În: „Echinox”, III, 1971, mai, nr. 5, p. 14; Liviu Rebreanu în corespondenţă cu C. Saban Făgeţel. În: „Tribuna”, XV, 1971, 9 dec., nr. 49, p. 14; Cezar Petrescu – inedit. Scrisori către C. Saban Făgeţel. În: „Echinox”, IV, 1972, ian., nr. 1, p. 14; Scrisori către Ion Breazu / L. Blaga / M. Sadoveanu / T. Vianu / N.Cartojan / E. Bucuţa / S. Puşcariu. În: „Tribuna”, XVII, 1973, 10 mai, nr. 19, p. 6-7; Ion Breazu (1901-1958). Schiţă biobibliografică. În: „Tribuna”, XVII, 1973, 10 mai, nr. 19, p. 15; Elena Văcărescu în corespondenţă inedită. Scrisori către G. Oprescu. În: „Echinox”, V, 1973, sept., nr. 9, p. 22; Ion Breazu şi revista „Cosînzeana”. În: „Echinox”, VII, 1975, mart., nr. 3, p. 15; Lucian Blaga – inedit. Scrisori către G. Oprescu. În: „Echinox”, VII, 1975, apr.-mai, nr. 4-5, p. 22; Ion Breazu – inedit. Generaţiile literare ale Transilvaniei (I-V). În: „Echinox”, 1976, I, nr. 3, p. 22 – V, nr. 9-10, p. 22Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară