Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăMircea BRAGA

Data nașterii : 1938-08-27


Nu exista Manuscris _ _ Mircea BRAGA
(n. 27 august 1938, Sibiu). Critic si istoric literar. Facultatea de Filologie a UBB din Cluj (1960). Doctorat in 1984 cu teza V. Voiculescu. Studiu critic. Debut absolut in Steaua, 1956. Membru al Filialei clujene a USR pana in 2000.

Volume: Spectacolul de teatru şi colaboratorii lui (în colaborare - 1970); Sincronism şi tradiţie (1972), Conjuncturi şi permanenţe (1976), Destinul unor structuri literare (1979), Istoria literară ca pretext (1982), V. Voiculescu în orizontul tradiţionalismului (1984), Când sensul acoperă semnul (1985), Recursul la tradiţie (1987), Pe pragul criticii (1992), Decupaje în sens (1997), Cultura – o utopie asumată? (2000), Epoca marilor clasici (2001; ed. a II - 2001; ed. a III-a - 2002), Teorie şi metodă (2002), Vasile Voiculescu (2002), Critică literară (2003; ed. a II-a - 2004), Replieri interpretative (2003), Dincolo de binele şi răul culturii (Fr. Nietzsche), vol. I (2006), Ideologia „Junimii” (coordonator – 2007), Constantin Noica şi Sibiul (2007), Incursiuni în imaginar, 2 vol. (coordonator – 2007-2008), V. Voiculescu – Măştile căutării de sine (O hermeneutică a orizonturilor creaţiei) (2008).
În colaborare: 35 de ediţii îngrijite şi prefaţate din opera unor scriitori ca: Ch. Baudelaire, V. Alecsandri, I. Creangă, I. Slavici, O. Goga, I. Minulescu, M. Sadoveanu, G. Călinescu, N. Batzaria, Aron Cotruş; 5 participări la volume colective; peste 1500 de studii şi articole.
Membru în Uniunea Scriitorilor din România, membru în Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România. Director al Centrului de Cercetare a Imaginarului „Speculum” din Alba Iulia din cadrul Facultăţii de Istorie şi Filologie (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia).
Distincţii: Premiul de critică şi istorie literară al Asociaţiei Scriitorilor din Sibiu (1982), Diploma Uniunii Scriitorilor din România (1984

mirceabraga@gmail.com

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară