Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăTraian BRAD

Data nașterii : 1945-08-31


Nu exista Manuscris _ _ Traian BRAD
(31 august 1945, Panade/Alba - 8 iunie 2002, Cluj-Napoca). Publicist, bibliolog. Facultatea de Filologie a UBB Cluj (1972).

Volume: - Panade - 700 (in colab.), 1999; - Lectura si biblioteca publica la Cluj, 2001. Vezi si Traian Brad - un slujitor al cartii, 2005.

* * *


Traian Brad a adus cu el în bibliotecă nu doar dragostea lui aproape copilărească pentru miracolul cărţii, ci şi dorinţa de a face şi priceperea de a face bine printr-o colaborare permanentă cu toţi ceilalţi. Fiecare victorie în războiul cu birocraţia aşeza biblioteca în locul ei cuvenit, de instituţie-focar, greu de trecut cu vederea într-o societate în progres." Irina Petraş

"Modest intitulată Lectura şi biblioteca publică la Cluj, cartea lui Traian Brad este una dintre cele mai detaliate, mai complete şi mai documentate lucrări de istorie a bibliotecilor din spaţiul Transilvaniei.[...] În totalitatea sa cartea lui Traian Brad Lectura şi biblioteca publică la Cluj este o lucrare care completează benefic bibliografia acestui domeniu mai puţin abordat. Este o lucrare de bibliologie în care se regăsesc toate câmpurile cu care operează această ştiinţă. Utilă istoricului, managerului, bibliotecarului şi tuturor acelora care doresc să cunoască ceea ce a fost, este şi va fi o bibliotecă." Săluc Horvat

"Foarte cunoscut în lumea bibliotecilor, activ în viaţa de asociaţie profesională, om de acţiune dotat cu preţioasa calitate a seriozităţii în orice a întreprins, Traian Brad (1945-2002) nu a fost numai acela care a condus o bibliotecă şi căruia i se datorează eforturile de ridicare a unei noi construcţii, ci şi autorul unui bogat studiu monografic, intitulat Lectura şi biblioteca publică la Cluj  (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2001). Această lucrare are pe de o parte un caracter istoriografic, iar pe de altă parte este o prezentare a demersurilor actuale şi de perspectivă ale dezvoltării instituţiei bibliotecare moderne. Ea a fost realizată ca un efort documentar impresionant, de durată, în condiţiile în care autorul a avut de înfruntat sărăcia surselor sau inaccesibilitatea unor informaţii[...] Totuşi, cine a fost Traian Brad şi ce a însemnat el printre contemporani? Era mult mai cunoscut în lumea intelectuală, decât alţi confraţi, pentru că a fost un om nu numai foarte activ, dar şi cu ştiinţa de a-şi face relaţii de prietenie şi colaborare. Şi nu numai în ţară, ci şi în străinătate. Dar nu se limita la a-şi crea legături : punea oamenii în contact, era un excelent mediator în comunicarea profesională, ştia să contamineze cu optimismul şi încrederea lui şi pe cai mai sceptici. Avea toate calităţile necesare unui bun manager şi a fost recunoscut ca atare, pe mai multe planuri. Ca director de bibliotecă mare, publică, avea o autoritate care nu apăsa, ci stimula. Ştia să organizeze, să conducă, să conceapă proiecte - şi mai mult - să le finalizeze." Gheorghe Buluţă
 

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară