Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăSanda BERCE

Data nașterii : 1950-12-05


Nu exista Manuscris _ _ Sanda BERCE
(n. 5 decembrie 1950, Cluj-Napoca). Critic şi teoretician literar
Prof.dr. BERCE I. ANA-SANDA

Liceul Mihai Eminescu (1969). Facultatea de Filologie a UBB, secţia engleză-română (1973). Bursier DAAD (2000).

Debut absolut în Tribuna, 1982.

Doctorat în filologie (Specializarea: Teoria literaturii) cu teza O posibilă teorie a formei: discurs metaforic-discurs metonimic în romanul românesc contemporan (1999).

 Volume: Hot Spots. Essays in British and Irish Literature, 2008; Interfaţă (Însemnări critice) 2002; Modernity in Contemporary English Fiction, 2002; Forms of Attention (Essays in Criticism), 2001; Nostalgia prezentului şi modernitatea romanului românesc, 2000.
În colaborare cu Monika Varga, Intertextuality as a Form of Virtual Reality, 2002

Prezentă în volume colective: Studies in the 19th Century Novel, Coordonatori: Ileana Galea, Virgil Stanciu, Liviu Cotrău, 1986; Studies in the English Novel of the First Half of the 20th Century, Cordonatori: Ileana Galea, Virgil Stanciu, 1987; Studies in the Contemporary English Novel, Coordonatori: Ileana Galea, Virgil Stanciu, Liviu Cotrău, 1990;


Traduceri:

Anthony Giddens, Consecinţele modernităţii, Editura Univers, Bucureşti, 2001;
Paul Ricoeur, Reflecţii asupra unui nou etos al Europei, Cluj-Napoca, 2004.

sandaberce@yahoo.com


Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară