Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioarăŞtefan METEŞ

Data nașterii : 1887-01-08


Nu exista Manuscris _ _ Ştefan METEŞ
( 8 ian. 1887, Geomal, jud. Alba – 30 apr. 1977, Cluj-Napoca). Istoric, arhivist şi bibliograf. Studii superioare la Sibiu (teologice) şi Bucureşti (istorice). Premiul „V. Adamachi” al Academiei Române (1919). Membru corespondent al Academiei. Din 1922 până în 1947, director al Arhivelor Statului Cluj. Închis la Sighet (într-o celulă cu Ioan Lupaş şi Silviu Dragomir). Deputat în Parlamentul României şi subsecretar în Guvernul Iorga; a elaborat proiectul Legii pentru organizarea bibliotecilor şi muzeelor publice comunale, votat de Parlament şi devenit lege în 1932.

Volume: Bibliografia scrierilor lui N. Iorga (Ce a scris N. Iorga). Viaţa şi activitatea sa. Bucureşti: Tipografia Cartea Românească, 1913; Literatura bisericească românească din Ardeal şi Ungaria în veacul al XVII-lea. În: Istoria bisericii şi vieţii religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria. Până la 1700. Vol. I. Arad: Tiparul Tipografiei Diecezane greco-ortodoxe române, 1918; 1935; Note bibliografice şi Indice bibliografic. În: Relaţiile comerciale ale Ţării Româneşti cu Ardealul până în veacul al XVIII-lea. Sighişoara: Tipografia lui W. Krafft, 1921; Bibliografia. În: Istoria neamului românesc. Până la întemeierea Principatelor Române. Vol. II. Sibiu: Editura Asociaţiunii, 1922; Enciclopedia română „Minerva” [Contribuţii privitoare la istoria românilor, economia politică şi religia ortodoxă]. Cluj, 1929 (coautor) .

Apasă aici pentru a revenii la pagina anterioară